Odlewanie aluminium

Wśród występujących bardzo licznie metali wyróżnione zostały metale nieżelazne, nazywane inaczej metalami kolorowymi. Wśród nich jest między innymi aluminium. Aluminium jest metalem bardzo łatwo topliwym. Do tego topi się on w stosunkowo niskiej, bo wynoszącej 660 stopni Celsjusza, temperaturze. Temperatura wrzenia aluminium jest już wielokrotnie wyższa, przekracza 2000 stopni Celsjusza. Gęstość aluminium, trzykrotnie niższa niż gęstość żelaza, sprawiła, że został on zaliczony do metali lekkich. Stosunkowo licznie występujący w przyrodzie, niska gęstość oraz łatwa topliwość sprawiły, że metal ten jest bardzo chętnie wykorzystywany między innymi przez przemysł lotniczy. Podobnie do innych metali dobrze przewodzi ciepło i elektryczność. Ta ostania cecha sprawiła, że ma on zastosowanie także do produkcji przewodów elektrycznych.

Aluminium bardzo łatwo poddaje się obróbce plastycznej. Obróbka ta może być przeprowadzana na zimno lub na gorąco. Może być walcowany lub wyciskany. Metodą walcowania powstają z aluminium folie i blachy. Wyciskanie stosuje, aby otrzymać kształtowniki, druty, pręty lub rury. Czyste aluminium jest mało wytrzymałe, dlatego też łączy się go z innymi metalami, na przykład z miedzią, manganem, krzemem lub niklem. Stopy aluminium są bardziej wytrzymałe, mają więc większe zastosowanie konstrukcyjne. Jednym z najbardziej znanych stopów aluminium jest duraluminium.

Aluminium wykorzystuje się do wykonywania odlewów. Odlewy te mogą być wykonywane metodą kokilową, piaskową lub ciśnieniową.

Odlewy wykonywane metodą kokilową

Odlewy wykonywane są w specjalnych, trwałych formach nazywanych kokilami, stąd nazwa metody. Zanim jednak odlew będzie mógł być wykonany konieczna jest przemiana aluminium ze stanu stałego w stan ciekły. Dzięki metodzie kokilowej można wykonać kilkanaście tysięcy odlewów. Z czasem jednak formy ulegają zużyciu, konieczne jest więc wykonanie nowych. Do kokil aluminium wlewane jest do form specjalnymi kanałami. Wlane do form aluminium pozostawia się w nich aż do skrzepnięcia, czyli do osiągnięcia stanu stałego. Wyjęte z kokil odlewy są oczyszczane. Zabieg ten jest konieczny, usuwa się w ten sposób znajdujące się na nim zanieczyszczenia.

Metoda piaskowa

Odlewanie metodą piaskową jest wykorzystywane bardzo powszechnie, gdyż jest to metoda stosunkowo tania. Formy do odlewów wykonywane są z piasku kwarcowego. Aby możliwe było odwzorowania także wewnętrznych kształtów w formach umieszczane są specjalne rdzenie. Waga odlewów otrzymywanych metodą piaskową może być bardzo różna.

 

Dowiedz się więcej o technologiach odlewania aluminium.