Wyposażenie kuchni hotelowych

Wyposażenie kuchni hotelowych

Kuchnia w hotelu czy restauracji w dużym stopniu będzie się różnić od znanych nam ze swoich domów. Praktycznie wszystkie urządzenia i przyrządy mają większe wymiary, a sporo z nich wcale nie używa się w domowych kuchniach. Właściwe sprzęty kuchenne mogą w znacznym...