Odlewanie aluminium

Odlewanie aluminium

Wśród występujących bardzo licznie metali wyróżnione zostały metale nieżelazne, nazywane inaczej metalami kolorowymi. Wśród nich jest między innymi aluminium. Aluminium jest metalem bardzo łatwo topliwym. Do tego topi się on w stosunkowo niskiej, bo wynoszącej 660...
Spawalność tytanu i jego stopów

Spawalność tytanu i jego stopów

Tytan został odkryty w 1791 r. i jest metalem trudnotopliwym oraz charakteryzuje się małą przewodnością cieplną, niskim współczynnikiem cieplnej rozszerzalności liniowej i dużą opornością właściwą. Jest on pierwiastkiem paramagnetycznym. Posiada niską gęstość – 4, 5...