Związek na odległość

Związek na odległość

Już od dłuższego czasu związki na odległość przestały zaskakiwać i dziwić. W dobie rozwoju technologii komunikacyjnych, czas i przestrzeń ulegają swoistemu zatarciu. Dzięki temu chociaż nasza druga połówka jest daleko, to jednocześnie tak blisko. W końcu prawdziwa...
Spawalność tytanu i jego stopów

Spawalność tytanu i jego stopów

Tytan został odkryty w 1791 r. i jest metalem trudnotopliwym oraz charakteryzuje się małą przewodnością cieplną, niskim współczynnikiem cieplnej rozszerzalności liniowej i dużą opornością właściwą. Jest on pierwiastkiem paramagnetycznym. Posiada niską gęstość – 4, 5...