Narkomania jako zjawisko społeczne

Narkomania jako zjawisko społeczne

Narkoman – kto to taki? Czy wiecie, że nie każda osoba, która bierze narkotyki jest narkomanem? Kim w ogóle jest narkoman? Definicja narkomana Najczęściej uważamy, że narkoman to ktoś, kto uzależnia się od narkotyków, odurza się nimi. Bierze narkotyki regularnie i...