Zlecenie zrobienia projektu jednorodzinnego domu to najlepszy sposób, gdy mamy zamiar posiadać dom odpowiedni do swoich możliwości i potrzeb, a przy tym aktywnie brać udział w jego realizacji. Kontakt z architektami powinniśmy zacząć już przy wyborze działki, ponieważ od parametrów jej jest uzależniony sposób, w jaki możemy ją zagospodarować.

Ze względu na to, że do wykonywania projektów wymagane są specjalne uprawnienia, więc powinniśmy wyszukać takie biuro projektowe poznań, które uprawnienia takie ma. Sprawi to, że później nie będzie kłopotów z odebraniem domu. Kontakty do pracowni architektonicznych znajdziemy w książkach telefonicznych, prasie, wśród przyjaciół, a możemy również wykorzystać internet, wpisując tylko w okno wyszukiwarki projekty poznań. Gdy mamy wstępny pogląd powinniśmy odwiedzić kilku architektów. Solidna pracownia projektowa poznań bez oporów zaprezentuje swoje wcześniejsze realizacje i projekty, jeżeli nie ma ochoty nam tego pokazać, to lepiej ją sobie odpuścić.

Na podstawie wcześniej wykonanych prac mamy możliwość ocenienia, styl której pracowni odpowiada nam najbardziej, i gdy znajdziemy porozumienie w sprawach kosztów wykonania i terminu, to możemy zacząć realizację projektu.